[GSCQ]西游记女儿国 The Monkey King 3 2018 Blu-ray 1080p x264 Atmos 7.1 -DTOne 12.2GB 2018 香港 奇幻

solomovie 2018-07-25 16:11 2712

◎译 名 西游记·女儿国

◎片 名 西游记女儿国

◎年 代 2018

◎产 地 中国大陆/香港

◎类 别 喜剧/爱情/奇幻

◎语 言 汉语普通话

◎上映日期 2018-02-16(中国大陆)

◎豆瓣评分 4.5/10 from 74,260 users

◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/25829175/

◎片 长 116分钟

◎导 演 郑保瑞 Pou-Soi Cheang

◎主 演 郭富城 Aaron Kwok

   冯绍峰 Shaofeng Feng

   赵丽颖 Liying Zhao

   小沈阳 Xiao Shen-Yang

   罗仲谦 Chung Him Law

   林志玲 Chiling Lin

   梁咏琪 Gigi Leung

   刘涛 Tao Liu

   孙伊涵 Yihan Sun

   苑琼丹 King-Tan Yuen

   潘斌龙 Bin-long Pan

   陈雅丽 Allie Chan

   施诗 Shi Shi


◎简 介


 唐僧师徒途经忘川河,因激怒河神而误入西梁女界。闯入其中,众人才发现这个国家只有女性,并且建国以来此地就没来过男性。而且国中立有祖训,将男人视为天敌。典籍中更有预言,指明有朝一日,会有东土而来的僧人带着一只猴子、一头猪和一个小蓝人闯入其中。他们到来之日,便是女儿国走向毁灭之时。


Source : FHD Blu-ray @ MTeam

Format                                   : Matroska
File size                                : 12.1 GiB
Duration                                 : 1 h 54 min
Overall bit rate mode                    : Variable
Overall bit rate                         : 15.2 Mb/s

Video 
Format                                   : AVC
Bit rate                                 : 10 000 kb/s
Width                                    : 1 920 pixels
Height                                   : 1 008 pixels

Audio
Format                                   : Atmos 7.1
Bit rate                                 : 8 046 kb/s
Channel(s)                               : 8 channels
Language                                 : ChineseSubtitles 
English Chinese

Chapters : Yes                                         
Sample Included
上传的附件:
最新回复 (1)
返回