[GSCQ]西游记女儿国 The.Monkey.King.3.Kingdom.of.Women.2018.CHINESE.1080p.3D.BluRay.AVC.TrueHD.7.1.Atmos-FGT 42.55 GB 2018 大陆 奇幻

杀手瓦力 2018-07-10 01:31 3108


导演: 郑保瑞 
编剧: 文宁 
主演: 郭富城 / 冯绍峰 / 赵丽颖 / 小沈阳 / 罗仲谦 / 林志玲/ 梁咏琪 / 刘涛 / 孙伊涵 / 苑琼丹 / 潘斌龙 / 陈雅丽 / 施诗 
类型: 喜剧 / 爱情 / 奇幻 
制片国家/地区: 中国大陆 / 香港 
语言: 汉语普通话 
上映日期: 2018-02-16(中国大陆) 
片长: 116分钟 
又名: 西游记·女儿国 / 西游记之女儿国 / The Monkey King 3: Kingdom of Women 
IMDb链接: tt6466464 
剧情简介 · · · · · · 
唐僧师徒途经忘川河,因激怒河神而误入西梁女界。闯入其中,众人才发现这个国家只有女性,并且建国以来此地就没来过男性。而且国中立有祖训,将男人视为天敌。典籍中更有预言,指明有朝一日,会有东土而来的僧人带着一只猴子、一头猪和一个小蓝人闯入其中。他们到来之日,便是女儿国走向毁灭之时。 


Screens:
   
DISC INFO:
 
 Disc Title:     The.Monkey.King.3.Kingdom.of.Women.2018.CHINESE.1080p.3D.BluRay.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
 Disc Size:      45,684,881,408 bytes
 Protection:     AACS
 BD-Java:        No
 Extras:         Blu-ray 3D
 BDInfo:         0.5.8.7 (compatible layout created by DVDFab 10.0.9.0)
 
 PLAYLIST REPORT:
 
 Name:                   00002.MPLS  
 Length:                 1:54:00.875 (h:m:s.ms)
 Size:                   39,304,740,864 bytes
 Total Bitrate:          45.96 Mbps
 
 VIDEO:
 
 Codec                   Bitrate             Description     
 -----                   -------             -----------     
 MPEG-4 AVC Video        20000 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 / 
 MPEG-4 MVC Video        12000 kbps          1080p / 23.976 fps / Multiview Profile 4.1 / 
 
 AUDIO:
 
 Codec                           Language        Bitrate         Description     
 -----                           --------        -------         -----------     
 Dolby Atmos/TrueHD Audio        Chinese         5129 kbps       7.1-Atmos / 48 kHz / 5129 kbps / 24-bit (AC3 Core: 5.1-EX / 48 kHz / 640 kbps)
 Dolby TrueHD Audio              Chinese         4473 kbps       7.1 / 96 kHz / 4473 kbps / 16-bit (AC3 Core: 5.1-EX / 48 kHz / 640 kbps)
 
 SUBTITLES:
 
 Codec                           Language        Bitrate         Description     
 -----                           --------        -------         -----------     
 Presentation Graphics           Chinese         15.649 kbps                     
 Presentation Graphics           Chinese         14.606 kbps                     
 Presentation Graphics           English         18.717 kbps                     

上传的附件:
最新回复 (0)
返回